Соёл

Бид сайн мэдэж байгаа Guoguang гишүүн бүр Guoguang руу хайлж байгаа бөгөөд хүн бүрийн оюуны чадамж Guoguang тасралтгүй хөгжинө идэвхжүүлсэн тохиолдолд л.

Тэр үндэслэн бид Кохезион хүчний төслийг эхлүүлсэн "бараг судлах үүсгэх хичээ" компани гэр ажилтан байж хийж, Guoguang тусгай аж ахуйн нэгж соёлыг дэмжих олон арга замаар Guoguang хүмүүсийн цогц мэргэшлийг дээшилнэ.

зураг (1) зураг (2)

зураг (3) зураг (4) зураг (5) зураг (6)

зураг (7) зураг (8)

зураг (9)


WhatsApp Online Chat !